MENU:

 

 

 
 

O Ośrodku

 

Możliwości programuOśrodek swoją działalnością obejmuje usługi w zakresie:

  • opracowania katalogów nakładów rzeczowych z uwzględnieniem zmieniających się realiów organizacyjnych i technologicznych w procesach realizacji inwestycji,
  • aktualizacji Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR) będących podstawą do wycen i rozliczania robót i obiektów budowlanych (aktualizacja obejmuje weryfikację i uzupełnienia katalogów o zmiany publikowane w Biuletynach i Informatorach Budowlanych oraz w oparciu o własne opracowania i analizy rynku budowlanego),
  • opracowania norm pracy i norm zużycia materiałów,
  • opracowania indywidualnych kalkulacji na roboty nie ujęte w KNR,
  • analizy rynku budowlanego,
  • analizy kosztów i cen budownictwa,
  • przygotowywania zbiorów cen rynkowych Eurocenbud do tworzenia kosztorysów ofertowych i inwestorskich dla zamówień publicznych,
  • opracowania opinii, ekspertyz, doradztwa w zakresie cenotwórstwa i norm,
  • kursy i szkolenia kosztorysowania.

Ośrodek współpracuje z architektami, inspektorami nadzoru budowlanego, rzeczoznawcami Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych oraz pracownikami uczelni technicznych na terenie całego kraju.

KOPRIN Sp. z o.o.
Ośrodek Norm i Cen Kosztorysowych Budownictwa
75-062 Koszalin, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1


tel. 089 527 43 46, fax 094 347 13 05
instytut@koprin.com.pl

Dawniej
KOPRIN Sp. z o.o. O/Olsztyn
Instytut Norm i Cen Kosztorysowych Budownictwa
Olsztyn, ul. Stare Miasto 22